'Ferrari maakt jacht op hét technische Red Bull-kopstuk bij uitstek' (2024)

Met Lewis Hamilton aan boord in 2025 heeft Fred Vasseur alvast een grote slag geslagen op de transfermarkt in de Formule 1. Toch lijken Ferrari en de ambitieuze Vasseur daar niet te willen stoppen. Medio 2023 liet de teambaas van Ferrari weten dat hij graag een of meerdere grote engineernamen binnen zou willen halen bij de Scuderia. De naam die toen veelvuldig werd genoemd was Pierre Wache, een van de voornaamste engineers bij Red Bull Racing. Volgens de Italiaanse media gooide Wache vorig jaar echter nog de deur dicht voor Ferrari.

Dat zou nu anders zijn. Links en rechts zwellen de geruchten aan dat Wache alsnog oren zou hebben om een overstap te maken naar de Scuderia. Ondanks dat er nog niks concreet is op dit moment, is het opvallend dat Waché wederom zo hardnekkig aan Ferrari wordt gelinkt. Het laat zien dat Vasseur niet opgeeft en de overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari het team daarnaast extra vertrouwen heeft gegeven.

Hamilton-effect

Met de overstap van Hamilton laten Vasseur en Ferrari zien dat ze inderdaad opzoek zijn naar de grootste namen in de sport. Een logisch gevolg zou dan ook zijn dat Ferrari ook op technisch vlak de beloofde grote naam zal binnenhalen. Door sommige kenners wordt de door Ferrari al binnen gehaalde Loic Serra als een grote naam bestempeld, andere experts zien de voormalig Mercedes-engineer als een 'normale' engineer. Feit is dat Serra te maken heeft met een 'gardening leave-periode' en daarom pas in 2025 in dienst kan treden van de Scuderia.

Wache is wél een gerenommeerde topnaam in de Formule 1 en ongetwijfeld hoopt Ferrari met het 'Hamilton-effect' een troef in handen te hebben om Wache ditmaal wel te kunnen overtuigen om de overstap te maken. De Fransman speelde een grote rol bij het ontwikkelen van de recente Red Bull-bolides en hij zou zelfs een grotere rol spelen dan Adrian Newey. Volgens ingewijden zou Newey voornamelijk een adviserende rol spelen in de ontwikkeling van de afgelopen winnende Red Bull-bolides en is het inmiddels Wache die het grootste deel van het werk uitvoert.

Daarom is het ook niet gek dat Ferrari blijft proberen om Wache binnen te halen. Red Bull had in 2023 met afstand de beste bolide in handen en dus is het logisch dat Ferrari een van de grootste, zo niet de grootste technische naam binnen Red Bull probeert weg te halen.

Eerdere afwijzing

In 2023 wees Wache Ferrari nog af, omdat hij zich op zijn plek voelde bij Red Bull Racing. Met de geruchtenmolen die inmiddels weer op gang is gebracht, lijkt Wache de deur echter weer op een kier te hebben gezet. Volgens de Gazzetta dello Sport zou Wache zelfs al over een mogelijk salaris bij Ferrari hebben gesproken. Tegelijkertijd laat de Italiaanse krant weten dat de Fransman ook de situatie van Christian Horner bij Red Bull wil afwachten.

Grote naam

Voor Ferrari is het vooral belangrijk om ook de technische afdeling van het team te versterken. In 2025 heeft het team met Charles Leclerc en Hamilton wellicht het sterkste coureursduo in handen en zal men er alles aan moeten doen om de sterkste bolide van het veld te ontwikkelen. Dat kan men alleen doen als men ook over het beste technische personeel beschikt en dus zal men links en rechts grote technische namen weg moeten halen.

Newey zou een logisch doelwit zijn geweest, maar Wache is op de lange termijn wellicht de beste kandidaat voor Ferrari. De Fransman is pas 49 jaar oud en kan dus ook op de lange termijn een grote rol spelen voor de Scuderia. Daarnaast wees Newey Ferrari in het verleden meerdere keren af en lijkt de Brit ook niet meer uit te zijn op een nieuwe uitdaging bij een ander F1-team.

Gezien de grote regelveranderingen die plaats zullen vinden in 2026 is het voor Ferrari wel belangrijk om Wache zo snel mogelijk binnen te halen. De Red Bull-engineer zal namelijk door de 'gardening leave' regels niet meteen de overstap kunnen maken naar Ferrari. Om een grote rol van betekenis te spelen voor de 2026-bolide van Ferrari, is het belangrijk dat Wache in de komende maanden al zijn contract zal tekenen bij de Scuderia. Alleen dan kan hij nog een deel van 2025 schenken aan de ontwikkeling van de Ferrari-bolide in 2026.

Ondanks dat Ferrari met Hamilton dus een grote slag heeft geslagen, moet Vasseur op de technische transfermarkt zijn woorden nog waar maken. Gezien de geruchten omtrent Wache is het in ieder geval duidelijk dat Vasseur een duidelijke strategie voor ogen heeft. Iets waar het voor de komst van Vasseur bij Ferrari aan leek te ontbreken.

ZET DE F1-KALENDER NU IN JOUW TELEFOON

Mis geen seconde van het nieuwe F1-seizoen! Zet met een druk op de knop de F1-kalender in jouw telefoon.

Download nu de F1-kalender
'Ferrari maakt jacht op hét technische Red Bull-kopstuk bij uitstek' (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: The Hon. Margery Christiansen

Last Updated:

Views: 5325

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: The Hon. Margery Christiansen

Birthday: 2000-07-07

Address: 5050 Breitenberg Knoll, New Robert, MI 45409

Phone: +2556892639372

Job: Investor Mining Engineer

Hobby: Sketching, Cosplaying, Glassblowing, Genealogy, Crocheting, Archery, Skateboarding

Introduction: My name is The Hon. Margery Christiansen, I am a bright, adorable, precious, inexpensive, gorgeous, comfortable, happy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.